Vesela bērna aprūpe

Vesela bērna profilaktiskās apskates līdz sešu mēnešu vecumam regulāri ik mēnesi. Pēc sešiem mēnešiem – katru otro mēnesi. Ja ir veselības problēmas – biežāk.
Pēc gada vecuma – 15 mēnešu vecumā, pusotra gada un divu gadu vecumā. Pēc tam vienu reizi gadā tiek veiktas lielās profilaktiskās apskates (arī pusaudžiem).